Geniet van extra bezoekers en dus extra boekingen door zich in te schrijven op ťťn

van de snelst groeiende webgidsen in de verhuur sector. Onze gids is reeds 12 jaar online !

Eťnmalige betaling, vaste opname ! De vermelding is onbeperkt in tijd, tot u beslist om de advertentie te verwijderen.

Wij werken met een eigen server = betere stabiliteit van de website bij hoge pieken van bezoekers.


Nu slechts 79 eur inlc BTW voor een opname in vlaamsechambresdhotes.com !

http://www.vlaamsechambresdhotes.com   (836 accommodaties gaven ons reeds hun vertrouwen)

http://www.vlaamsechambresdhotes.com   Meerdere erkende verhuurders in de reissector gaven ons ook hun vertrouwen

 

Inschrijven kan via onderstaande knop (paypal) dit ook zonder account bij Paypal.

(Dus geen jaarlijkse betaling , ťťnmalig, ťťn enkele betaling van 79 eur voor een blijvende opname.

Na ontvangst van uw betaling nemen wij via mail contact met u op voor de verdere afhandeling ! (Foto, tekst...)


Algemene voorwaarden eigenaars.

Voorgelegde informatie

U gaat ermee akkoord vlaamsechambresdhotes.com van om het even welke schade en kosten te vrijwaren, kosten van de rechtbank en advocaten inbegrepen, als deze het gevolg zijn van uw gebruik van de site. 

vlaamsechambresdhotes.com heeft het recht in zijn enige discretie om om het even welke voorgelegde informatie niet te publiceren of te verwijderen.


Valuta

vlaamsechambresdhotes.com gebruikt de Euro als basisvaluta.

Schadevergoeding

U komt overeen om vlaamsechambresdhotes.com en zijn dochterondernemingen, de eigenaars, agenten, mede - merknaamgebruikers of andere partners te vergoeden en geen nadeel te berokkenen van om het even welke eis of vraag, met inbegrip van redelijke prijzen van procureurs, die door om het even welke derden worden gemaakt die toe te schrijven aan of uit inhoud voortkomt u voorlegt, post, overbrengt of door de dienst, uw gebruik van de Dienst, uw verbinding van de dienst, uw schending van TOS, of uw schending van om het even welke rechten van een andere ter beschikking stelt. U begrijpt en bent het er uitdrukkelijk mee eens dat vlaamsechambresdhotes.com niet voor om het even welke directe, indirecte, bijkomende, speciale, gewichtige of voorbeeldige schade aansprakelijk zal zijn, omvattende, maar niet tot deze voorbeelden beperkt: schade voor verlies van winsten, goodwill, gebruik, gegevens of andere ongrijpbare verliezen (zelfs als vlaamsechambresdhotes.com van de mogelijkheid van dergelijke schade is geadviseerd) als gevolg van: (i) het gebruik of het onvermogen om de dienst te gebruiken; (ii) de kosten van verwerving van de substituut - goederen en diensten als gevolg van om het even welke goederen, gegevens, informatie of diensten kochten of verkregen of ontvangen berichten of transacties die door of van de dienst zijn binnengegaan; (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van om het even welke derde op de dienst; of (v) een andere kwestie met betrekking tot de Dienst.

Diversen 

vlaamsechambresdhotes.com en zijn leveranciers maken en u ontvangt geen uitdrukkelijk of impliciete garantie, en alle garanties, uitdrukkelijk en impliciet, zijn uitdrukkelijk uitgesloten en ontkend, omvattend garanties zonder beperkingen van verkoopbaarheid, titel, niet-overtreding, en geschiktheid voor enig bepaald doel. In geen geval zullen vlaamsechambresdhotes.com of zijn leveranciers voor om het even welk schade aansprakelijk zijn, eis of verlies dat door u wordt opgelopen (omvattend zonder beperking compensatoire, bijkomende, directe, indirecte, speciale, gewichtige of voorbeeldige schade, verloren winsten, verloren verkoop of zaken, uitgaven, investeringen, of verplichtingen, verlies van enige goodwill, of schade als gevolg van verloren, beschadigde of verduisterde gegevens, onvermogen om gegevens, vertragingen, onderbrekingen, of computervirussen te gebruiken). Deze beperking geldt voor alle oorzaken van actie in het complex van toepassingen, zoals contractbreuk zonder beperkingen, breuk van garantie, belastering, achteloosheid, strikte aansprakelijkheid, onjuiste voorstelling, en andere overtredingen, evenals eisen van derden. Als de garantie - uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die in deze overeenkomst wordt uitgevaardigd om welke ook reden onafdwingbaar of ontoepasselijk zal gehouden worden, is de gebruiker het ermee eens dat de aansprakelijkheid van reizne-en-vakantie.be en van zijn leveranciers geen 1Ä zal overschrijden. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van land tot land variŽren.

vlaamsechambresdhotes.com heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de schrapping of het mislukken van opslaan van om het even welke berichten en andere mededelingen of andere inhoud gehandhaafd of overgebracht door de Dienst. U erkent dat vlaamsechambresdhotes.com zich het recht voorbehoudt rekeningen af te sluiten die langere tijd inactief zijn. U erkent tevens dat vlaamsechambresdhotes.com zich het recht voorbehoudt deze algemene praktijken en grenzen op elk ogenblik, in zijn enige discretie, met of zonder bericht te veranderen. vlaamsechambresdhotes.com behoudt zich het recht voor om, tijdelijk of permanent, de Dienst (of om het even welk deel daarvan) met of zonder bericht op elk ogenblik en van tijd tot tijd te wijzigen of te beŽindigen. U bent het ermee eens dat vlaamsechambresdhotes.com niet ten opzichte van u of om het even welke derde aansprakelijk zal zijn voor om het even welke wijziging, opschorting of onderbreking van de Dienst.

BeŽindiging

U gaat ermee akkoord dat vlaamsechambresdhotes.com in zijn enige discretie het recht heeft het gebruik van de Dienst te beŽindigen, en om het even welke inhoud binnen de Dienst mag verwijderen en kan verwerpen, om om het even welke reden, met inbegrip van maar zonder beperking, het gebrek aan gebruik of als vlaamsechambresdhotes.com gelooft dat u de voorwaarden hebt overtreden of als u niet volgens het idee van de voorwaarden hebt gehandeld. vlaamsechambresdhotes.com kan ook in zijn enige discretie en op elk ogenblik de Dienst beŽindigen, of om het even welk deel daarvan, met of zonder bericht. U bent het ermee eens dat om het even welke beŽindiging van uw toegang tot de Dienst in het kader van om het even welk beschikbaar stellen van deze voorwaarden zonder voorafgaand bericht kan worden uitgevoerd, en erkent en bent het ermee eens dat vlaamsechambresdhotes.com uw rekening en alle verwante informatie en dossiers in uw rekening kan deactiveren of onmiddellijk kan schrappen en/of u om het even welke verdere toegang tot dergelijke dossiers of Dienst kan weigeren. Verder bent u het ermee eens dat u of om het even welke derde vlaamsechambresdhotes.com niet aansprakelijk zal stellen voor om het even welke beŽindiging van uw toegang tot de Dienst.


Lidmaatschap/Veiligheid

In overweging van uw gebruik van de Dienst, gaat u akkoord: (a) om ware, nauwkeurige, huidige en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals de registratievorm van de Dienst vraagt (dergelijke informatie wordt de ďRegistratiegegevensĒ genoemd) en (b) de Registratiegegevens te handhaven en aan te passen om deze waar, nauwkeurig, huidig en volledig te houden. Als u om het even welke informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig, of vlaamsechambresdhotes.com heeft redelijke gronden om te verdenken dat dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft vlaamsechambresdhotes.com het recht uw rekening op te schorten of te beŽindigen en huidig of toekomstig gebruik van de Dienst (of om het even welk gedeelte daarvan) te weigeren.

Alle opnames zijn onbeperkt in tijd. Voor vrwijdering van uw accommodatie, gelieve contact op te nemen met info@vlaamsechambresdhotes.com

Schendingen

Gelieve om het even welke schendingen van deze voorwaarden onmiddellijk aan ons te melden. info@imark.be

vlaamsechambresdhotes.com behoudt het recht deze voorwaarden zonder voorafgaand bericht te veranderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgie Nederland Malta Malta Kreta Frankrijk Duitsland Duitsland Duitsland Italie Italie Italie Italie Italie Italie Italie Italie Italie Italie KroatiŽ Spanje Portugal Portugal Portugal TsjechiŽ Slowakije Oostenrijk Hongarije landen buiten Europa landen buiten Europa landen buiten Europa landen buiten Europa landen buiten Europa landen buiten Europa