Rhône-Alpes
 
Frankrijk
 

Natura 2000

Doelstellingen voor Europa en Frankrijk

 

 

 

 

Doelstellingen van Natura 2000

 

Met de oprichting van Natura 2000, is Europa gelanceerd in een ambitieus netwerk van ecologische sites die zijn de twee doelstellingen: behoud van de biodiversiteit en het natuurlijke erfgoed van onze regio te verbeteren. Het netwerk van vestigingen is verspreid over heel Europa om samenhang te brengen aan dit initiatief om soorten en natuurlijke habitats te behouden. De vlucht van trekvogels herinnert ons eraan dat de natuur en het behoud ervan geen grenzen te heeft. Er zijn twee Europese richtlijnen om de doelstellingen van Natura 2000 te bereiken. De Vogelrichtlijn voorziet op de lange termijn het behoud van wilde vogelsoorten van de Europese Unie, gericht op 181 soorten en ondersoorten soorten die bijzondere aandacht behoeven. Meer dan 3000 locaties zijn geclassificeerd door de EU-lidstaten als speciale beschermingszone (SBZ). De Habitatrichtlijn, flora en fauna flora, schept een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking soorten flora en fauna en hun leefgebieden. Deze richtlijn bevat meer dan 200 typen natuurlijke habitats, 200 soorten en 500 plantensoorten die van communautair belang zijn en die bescherming nodig hebben. Een speciale sectie voor Natura 2000 in het Milieu-wetboek bepaalt het algemene kader van de aanwijzing en het beheer van Natura 2000 in Frankrijk waarin het kasteel van Gaillard is opgenomen.